fbpx

2023 metai

Projekto pavadinimas:

,,Nelik vienas: Pagalba vyrams, išgyvenantiems emocines ir psichologines krizes”

Projekto aprašymas

2020 m. įsteigtas VšĮ Klaipėdos apskrities pagalbos vyrams centras, nuo 2020 m. lapkričio mėnesio pradėjo teikti kompleksines konsultacines (emocinės pagalbos, psichologines, psichoterapines, edukacines, teisines, sociokultūrines paslaugas) emocines ar psichologines krizes, įskaitant savižudybės, smurto, priklausomybių riziką, išgyvenantiems vyrams ir jų šeimos nariams. Nuo 2021 metų bendradarbiaudami su VšĮ Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centro specialistais vystėme pagalbos vyrams linijos ,,Nelik vienas” veiklą. Kartu kūrėme „Nelik vienas“ idėją, darbų planus ir strategiją, kurią įgyvendinamenuo pirmųjų linijos veikimo dienų. VšĮ Klaipėdos apskrities pagalbos vyrams centras dalyvauja įvairiuose Lietuvos ir tarptautiniuose projektuose susijusiais su pagalba vyrams irjų šeimos nariams, pažeidžiamomis socialinėmis grupėmis, bei lygių teisių galimybes užtikrinimu. 

2022 metais rugsėjo 25 d. VšĮ Klaipėdos apskrities pagalbos vyrams centras tapo Lietuvos emocinės paramos tarnybų asociacijos (LEPTA) tikraisiais nariais. 2022 metais spalio mėnesį VšĮ Klaipėdos apskrities pagalbos vyrams centras kartu su kitais Lietuvos krizių centrais ir vyrų organizacijomis įsteigė Lietuvos vyrų asociaciją. 

VšĮ Klaipėdos apskrities pagalbos vyrams dalyvauja Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir NORDIC projekte „Vyrų krizių centrų/vyrų organizacijų paslaugų ir jų darbuotojų kompetencijų stiprinimas Baltijos šalyse” Pagalbos vyrams linija ,,Nelik vienas”, pateko tarp reikšmingiausių iniciatyvų Lietuvos Respublikos Prezidentūros organizuotame projekte ,,Lietuvos galia”. Mūsų pagalbos vyrams linija „Nelik vienas” vykdo veiklą visoje Lietuvoje, todėl ir savo veiklą viešiname respublikiniuose komunikacijos kanaluose (LRT, LNK, Delfi.lt, Radiocentras, Lrytas.lt). 

Šiuo metu mūsų savanoriai teikia nemokamą emocinę pagalbą telefonu, chat’u ir elektroniniais laiškais, o mūsų samdomi psichologai, psichoterapeutai ir teisininkai teikia kompleksinę pagalbą emocinėse ir (ar) psichologinėse krizėse atsidūrusiems vyrams ir jų šeimos nariams. Jaučiame specializuotos pagalbos vyrams poreikio augimą ir tikrai šiuo metu negalime priimti visų norinčių vyrų ir jų artimųjų. Todėl 2023 metų paraiškoje padidinome kvalifikuotų specialistų darbo valandų apimtis, kad kuo daugiau esmenų galėtume suteikti reikalingą kompleksinę pagalbą. Didinsime ir emocinės paramos linijos „Nelik vienas” budėjimo darbo valandas ruošdami naujas savanorių grupes. 

Bendradarbiaudami su kitomis linijomis sieksime, kad ateityje vyrų pagalbos linija galėtų budėti visą parą.

Projekto tikslai:

Laukiami projekto rezultatai:

Projektas finansuojamas iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projekto, nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų konsultacinėms paslaugoms, teikiamoms telefonu (nuotoliniu būdu) vyrams, išgyvenantiems emocines ir psichologines krizes, stiprinti 2023 metais, finansavimo lėšų.

Pagalbos vyrams linijos ,,Nelik vienas" pasiekti rezultatai per 2021-2023 metus