Remiantis Klaipėdos Specializuotos kompleksinės pagalbos duomenimis Klaipėdoje, Palangoje, Neringoje 2019 m. užregistruota 73 vyrai, iki 2020 m. liepos 31 d. užregistruotas 51 vyras, nukentėjęs nuo smurto, patirto iš  sugyventinės (27 %), sutuoktinės (25 %), tėvų (15 %), vaikų (12 %), broliai (9,5%), kitų asmenų (7 %.) Remiantis Pagalbos moterims linijos duomenimis, fiksuojamas didėjantis skambinančių į liniją vyrų skaičius emocinės paramos. Motyvuotų  konsultacijai 2018 m.  buvo  964 (viso skambino 2857), 2019 m. – 1411 (viso 3918), 2020 m. 8 mėn. – 1203 (viso 2698). Pagrindinės problemos – vienatvė (25 %), sunkumai santykiuose (17 %), psichinės sveikatos sutrikimai (23 %), gyvenimo prasmės (15 %) bei kitos problemos (5 %). Remiantis pateikta informacija buvo iškelti šie projekto tikslai.

Projekto tikslai

  • teikti kompleksinę (informavimo, psichologinę, psichoterapinę, teisinę, edukacinę bei tarpininkavimo) pagalbą vyrams,  skirtas padėti esant sudėtingoje  situacijoje, išgyvenantiems emocines ir (arba) psichologines krizes, įskaitant savižudybes, smurto, priklausomybių riziką ar kitas.
  • vykdyti informacijos sklaidą apie projekto veiklas ir pagalbos vyrams galimybes, pasitelkiant socialinius tinklus, visuomenės informavimo priemones bei ypač veiksmingas P2P (tai yra žmogus žmogui).

Laukiami projekto rezultatai:

  • suteikta kompleksinė pagalba (emocinė parama – 120 asmenų, psichologinės – 125, teisinės – 27, psichoterapinės – 50 konsultacijos) vyrams;
  • pagerėjusi vyrų psichinė ir emocinė būklė, didesnis vyrų aktyvumas ir atvirumas spręsti iškilusius sunkumus;
  • įkurta pagalbos vyrams linija bei centras Klaipėdos regione, kas sudarytų galimybes gauti nepertraukiamą pagalbą esant poreikiui;
  • surengti trys informaciniai / edukaciniai renginiai (1 viešas renginys bei 2 mokymai), suteikiant vyrams saugią ir bendruomenišką aplinką, padedančią formuoti atvirą bendrystę, kurioje jie dalinasi savo išgyvenimais, patirtimi, tuo ką atranda bei palaiko vienas kitą.