fbpx
Irina El Osta
Psichologė
Konsultavimo sritis:
  • Suaugusiųjų/vaikų psichologinis konsultavimas: individualus ir grupėje.
  • Psichodiagnostinis suaugusiųjų/vaikų vertinimas.
Profesinio domėjimosi sritys:
  • Sveikatos psichologija;
  • Krizių ir traumų psichologija;
  • Destruktyvaus arba nusikalstamo elgesio korekcija bei kitos su psichikos sveikata susijusios sritys.
Kompetencija:

2022 m. Sveikatos psichologijos magistro kvalifikacijos laipsnis, Vytauto Didžiojo Universitetas.
2019 m. Psichologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis, Klaipėdos Universitetas.
2008 m. Vadybos ir verslo administravimo profesinis bakalauras, Klaipėdos Verslo ir Technologijų Kolegija.

Irina El Osta
Darbo patirtis:

Profesinė veikla:

Nuo 2021 m. profesinė praktinė veikla RPLC Klaipėdos filiale psichosocialinės reabilitacijos skyriuje. Suaugusių psichologinis konsultavimas, grupinė dailės terapija.

Nuo 2020 m. psichologė VšĮ Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centre, suaugusiųjų psichologinis konsultavimas. Dalyvavimas projektuose, mokymų vedimas.

2020 m. Profesinė praktinė veikla LSMU NI Palangos klinikos streso ligų skyriuje.
Suaugusiųjų psichologinis konsultavimas, psichodiagnostinis vertinimas.

Nuo 2019 m. Pagalbos moterims linijos padalinio vadovė VšĮ Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centre.
Savanoriškos veiklos organizavimas ir tobulinimas. Komunikacinė veikla.
Emocinės paramos telefonu ir internetu teikimo užtikrinimas, dalyvavimas projektuose, mokymų vedimas.

2017 – 2019 m. Emocinės paramos linijos konsultantė VšĮ Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centre.

Savanoriška veikla:

Nuo 2020 m. intervencinės programos smurto kaltininkams šeimoje vedimas Klaipėdos regiono probacijos skyriuje.

Nuo 2017 m. emocinės paramos teikimas Pagalbos moterims Linijoje, Klaipėda.

Papildoma informacija:

Konsultacijos vyksta lietuvių arba rusų kalbomis, darbo dienomis, iš anksto suderintu laiku.
Individualios konsultacijos trukmė – 60 min.

Susisiekite su manimi:
Užklausa