Pagalbos vyrams linijoje „Nelik vienas“ emocinę paramą teikia specializuotus savanorystės linijoje mokymus sėkmingai baigę savanoriai konsultantai, kurie neabejingi kito žmogaus sunkumams, problemoms ir emociniam skausmui. Savanorystė suteikia mums naujų galimybių, padeda pažinti save ir kitus, įgyti naujų įgūdžių ir stiprina mūsų pamatines vertybes: rūpestingumą, pagalbą kitam žmogui, empatiją, nuoširdumą.

Mūsų komandos savanoriai dažnai yra patys išgyvenę ir patyrę emocines krizes, turėję problemų šeimoje, darbe, todėl gali išklausyti ir padėti, remdamiesi ir savo asmenine patirtimi.

Norint tapti pagalbos linijos vyrams savanoriu nebūtina turėti specialų išsilavinimą ar darbo patirtį. Daug svarbiau yra motyvacija, požiūris į pačią savanorystę ir, žinoma, žmogiškosios vertybės.

Prieš tampant mūsų savanorių komandos nariu ir teikiant emocinę paramą telefonu, internetiniais pokalbiais (chat) ar elektroniniais laiškais, reikia baigti 100 val. mokymus, kurie trunka 10-12 savaičių (2 kartus savaitėje po 3 valandas). Po mokymų tampama lygiaverčiu komandos nariu, kuris per savaitę skiria 3 – 6 val. šiai savanoriškai veiklai.

Kiti naujų linijos savanorių mokymai prasidės 2023 metų rugsėjo mėnesio antroje pusėje.